* Trefpunt   OKRA   STAD   KORTRIJK.*
Okra Berichten

   Home    Eigen activiteit    Okra activiteit    Jaarprogram     Sportkalender     Contact     Foto's     Films       Okra berichten      

Okra Berichten

Waarschijnlijk zat de verkeerde Katern in uw boekje, dit is de juiste.
klik op de foto

Sabine De Vos met Traliemama's

dinsdag 13 oktober 2020

Corona-bericht 28 augustus 2020

Beste vrienden,

September is in aantocht. En dat is een maand waarin heel wat mensen een nieuwe start nemen. (Klein) Kinderen gaan voor het eerst naar school of gaan nu naar de “grote” school of misschien wel voor het eerst naar de “hoge” school of universiteit. Wat een geluk dat de scholen terug opengaan voor iedereen!
Maar ook verenigingen maken zich op voor het najaar en blikken al vooruit wat volgend werkjaar zal brengen. Zo ook in OKRA!
Helaas is het niet zo duidelijk hoe het najaar verder zal evolueren. De veiligheidsraad van donderdag 20 augustus had het over de evenementen in de cultuursector. Wat dit voor OKRA betekent, lees je in de OKRA-vertaling verder in dit bericht.
September is ook de oogstmaand en de start van de herfst. De landbouwers zijn zeker van hun vruchten, maar wij in OKRA konden helaas niet zoveel zaaien in het voorjaar en weten niet hoe we zullen oogsten. Want hoe reageren onze leden op deze corona-periode, waarin we jammergenoeg zoveel mooie activiteiten moesten staken?
? Is er begrip voor de overmacht?
? Ziet men onze voortdurende inspanningen om contact te houden vanuit het trefpunt met de leden
via de belrondes, de raambezoekjes, de attenties, de mailings en de maandbrieven?
? Blijft men de OKRA-werking steunen door lid te zijn en te blijven?
? Heeft men ontdekt dat OKRA veel meer is dan een organisatie die activiteiten organiseert?
? Heeft men gezien dat OKRA opkomt voor de belangen van ouderen en wanpraktijken aanklaagt?
? Voelt men zich thuis bij OKRA: een warme organisatie waar je meetelt, waar men bekommerd is om
je welzijn en gezondheid? Waar de contactpersoon langskomt en tijd maakt voor een persoonlijk huisbezoek. Waar naar jou geluisterd wordt, waar je op verhaal kan komen, waar je je gesteund weet door leeftijdsgenoten ook als het moeilijk gaat.
Vandaag leven er twee vragen in onze trefpunten:
1. Wat mogen/kunnen we organiseren in het najaar en wat brengt 2021?
2. Kunnen we onze leden overtuigen om lid te blijven?
Helaas hebben we geen pasklaar antwoord en kunnen we niet in de glazen bol kijken.
Corona- bericht
28 augustus 2020

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, dat is dat onze vrijwilligers heel enthousiast zijn om de werking te hervatten. Ze staan te trappelen om hun leden opnieuw te ontmoeten en veel mooie activiteiten aan te bieden. Ze zijn creatief en zoeken methodes om binnen de geldende Corona-richtlijnen toch samen te komen met het team en met de leden. Ze doen al het mogelijke om het contact met de leden in stand te houden, aandacht te hebben voor de meest kwetsbare leden.
Ze houden vol en gaan er telkens opnieuw voor: zelfs al moet men bepaalde activiteiten al voor de tweede of derde keer uitstellen, we laten ons niet ontmoedigen en blijven erin geloven!
Dat is de ware kracht van OKRA: gedreven vrijwilligers die hun nek uitsteken, durven organiseren, creatief zoeken naar oplossingen en de sfeer erin weten te houden. Bedankt daarvoor!
En dat stemt ons optimistisch om in september opnieuw van start te gaan!
De kracht van onze vrijwilligers, het vertrouwen en begrip van onze leden, een dalende Corona-curve en de vooruitgang van de ontwikkeling van een vaccin, zorgen ervoor dat we september vol goede moed aanvatten.
We maken voorzichtige plannen voor het najaar en hopen op een normaal werkjaar 2021. Je leest er meer over in dit weekbericht.
Corona krijgt ons niet klein als we samen optimistisch en realistisch (met gezond verstand) verder bouwen aan onze OKRA-werking.
We wensen jullie allen een goede start in september en hopen op een vruchtbaar najaar!

Namens het OKRA-secretariaat,

Els, Isabelle en Hannelore