Home   Eigen activiteit   Okra activiteit   Jaarprogram    Sportkalender    Contact    Foto's    Films    Okra berichten      

Okra Berichten

WAT IS DE GELE DOOS??

Vanaf september 2021 verdelen de 14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen de Gele Doos.
Die bevat medische en andere gegevens. In een eerste fase kunnen 80-plussers een Gele Doos krijgen.
Ze bewaren die in de deur van hun koelkast. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.

* Gele 'brooddoos' met cruciale persoons-,contact-,en medische gegevens.
* Bewaard in de koelkast deur (gemakkelijke vindplaats voor de hulpdiensten)
* Ouderen in nood (snelle informatie voor brandweer, hulpverleners en politie.)
* Niet bedoeld voor dagelijks gebruik van thuiszorgondersteuning.

Wat zit er in de Gele Doos?
De Gele Doos bestaat uit een bewaardoos, een ringboekje, een vermissingsfiche en een pochette en een stickervel.
Stickervel: plak de blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je koelkast zit. Plak de sticker met noodnummers op een zichtbare plaats bij je telefoon.
Ringboekje: daarin staan belangrijke persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens. Vul zo nauwkeurig mogelijk het ringboekje in met een balpen. Verandert er iets? Pas dan de informatie in het ringboekje aan. Steek het ringboekje in de pochette.
Vermissingsfiche: vul standaard de witte kaders in met een balpen. Je vult de rode kaders enkel in bij vermissing. Plooi na het invullen het blad in 4 en steek het blad in de pochette.
Pochette: de pochette bevat het ringboekje en de vermissingsfiche. Je kan ook andere documenten toevoegen (bijv. samenvatting medisch dossier, kopie van wilsbeschikking).

Voor wie is de Gele Doos?
Alle 80-plussers uit Zuid-West-Vlaanderen die zelfstandig wonen, kunnen een Gele Doos aanvragen.
meer inlichtingen bij www.welzijn13.be/geledoos
CONTACTGEGEVENS
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 16 20