Home   Eigen activiteit   Okra activiteit   Jaarprogram    Sportkalender    Contact    Foto's    Films    Okra berichten      
OKRA schreef een uitdagend toekomstplan dat intussen in uitvoering ging.
Dag allemaal,

OKRA schreef een uitdagend toekomstplan dat intussen in uitvoering ging.
Er is ook een beleidsplan dat voorligt waarin ook belangrijke doelstellingen staan voor deze beleidsperiode.
Twee belangrijke documenten die voor de cel bewegingsuitbouw én de dienst communicatie leidraad zijn.
Aan uitdagingen alvast geen gebrek dus!

De digitale kloof, trefpunt-vernieuwing (vrijwilligers, aanbod...), nieuwe themagroepen, ledenevolutie, andere vormen van engagement, de spreidstand tussen innoveren en behouden, digitale communicatievormen versus print, wat zijn vormingsnoden van onze vrijwilligers...

Het kloppend hart van OKRA ligt in de basis: onze plaatselijke trefpunten, clusters, streekpunten, de provincie ... Daar realiseren we al heel wat. Maar zijn we klaar voor de toekomst? Welke (ver)nieuw(d)e wegen moeten we inslaan om een sterke en grote organisatie te zijn/blijven die alle generaties ouderen kan boeien?
Met het oprichten van deze nieuwe provinciale stuurgroep brengen we vrijwilligers samen die ook wakker liggen van deze thema's en er samen willen over nadenken om dan tot doelgerichte acties te komen waarmee we binnen onze
provincie en onze 5 streekpunten aan de slag kunnen.

We hopen op jouw inbreng te mogen rekenen in deze stuurgroep. Deze stuurgroep komt een 2-tal keer per jaar samen in Roeselare, maar kan ook beslissen om ad hoc werkgroepen te installeren om bepaalde thema's verder uit te diepen en/of acties op te zetten.

Onze installatievergadering vindt plaats op:
donderdag 16 maart 2023 van 9.00u-11.30u
CM-vergaderzaal 4.06, Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare
(gratis parking bij het gebouw + station op 200 meter)

AGENDA
09.00-09.10 uur: Welkom en kennismaking.
Met welke verwachtingen kom je hier naartoe?

09.10-09.20 uur: Korte duiding van deze stuurgroep

09.20-10.15 uur: Vernieuwen en verbeteren ... een proces in meerdere stappen
- Kaartspel (in TP, cluster, streekpunt): voorstelling project en plan van aanpak
- Vernieuwend programmeren in het streekpunt/provincie: april/mei
- Provinciale kompasdag 8 juni in Kortrijk

10.15-10.25 uur: even onderbreken

10.25-11.00 uur: Nieuwe groepen/senioren bereiken
via wervingsacties:
Plein op stelten, 4-daagse van de IJzer, jaarbeurs, schenk een
lidmaatschap cadeau ...

via activiteiten: zomermusical, themagroepen, nieuwe activiteiten ...
Toetsingsgroep nodig?

11.00 - 11.20 uur: Communiceren: print en digitaal
Wat brengt de toekomst?

11.20- 11.30 uur: Varia en uw vragen

We hopen u te mogen ontmoeten op deze provinciale stuurgroep.
We kijken ernaar uit om nieuwe, frisse ideeën op te doen om de toekomst tegemoet te gaan.

Met vriendelijke groet,

Isabelle Boudewyn
prov. antenne Bewegingsuitbouw
Begeleider vrijwilligersgroepen Kortrijk

Hannelore Lapauw
Prov. Coördinator + prov. antenne communicatie (ad interim)
Begeleider vrijwilligersgroepen Ieper