Home      Eigen activiteiten      Andere activiteiten      Jaarprogramma      Sportkalender      Okra berichten     Onze Pamela site     Fotoalbum    
 
 
Bestuur Okra Stad Kortrijk

klik op de foto

Lid worden: € 25
Twee leden op hetzelfde
adres: € 42


Lid worden?...een goed idee
klik maar


         Download hier:

Privacyverklaring doc. bestand.


         Download hier:

De laatste OKRA nieuwsbrief als doc. bstand.


OKRA heeft een missie

Een beweging van, voor en met gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase.
Een open, kristelijke, respect-
volle en actieve beweging.
De beginletters van deze woorden vormen de naam OKRA.
Een beweging met waarden. De universele rechten van de mens, het Evangelie en de funda-
mentele democratische waarden zijn haar richtsnoer.

OKRA heeft een aanbod

Contact en vriendschap centraal. Het aanbod even verscheiden als de groep 55-plussers. Kwaliteit voor alles. Hier meteen een greep uit het aanbod:
fietstocht, museumbezoek, cursus Photoshop, voordracht over de islam, samenzang, bloemschikken, reis naar de Algarve of China, discussiemiddag over zingeving en kookles. Mee te maken dicht bij huis of wat verder weg. Omringd door leeftijdgenoten. Tien keer per jaar een leden-
magazine om u tegen te zeggen. Dit alles best betaalbaar.

Noteer alvast in uw agenda:

(klik op het kruisje         om de website te zien.)

Onze leden in het Okra magazine van oktober!
In het magazine van oktober 2018 staat een interview met ouderen in Bangladesh en ouderen in België. Martine Vandenbussche, voorzitter van okra stad Kortrijk stelde de vragen aan Agnes Cottyn en aan Sonia Caillez. Agnes en Sonia zijn beiden lid in Kortrijk.
Lees hun antwoord in het magazine van oktober. Het interview staat in het dossier dat begint op p 34. Daarna start de nummering terug.
Agnes staat op p 13, Sonia en haar mama op p 15.
En dan lezen we op p 43 dat Maria Lammerant, ook een lid van Okra stad Kortrijk mee werkte aan het prachtige boek:' Begijnhoven, eeuwenoud, eigentijds. Het is een prachtig boek om cadeau te geven onder de kerstboom aan een cultuurliefhebber.
Het bestuur verzamelde tientallen ideeën voor het jaarprogramma 2019.
Het dagelijks bestuur vergaderde één volle dag om uit al deze voorstellen een boeiend en gevarieerd jaar programma te maken voor Okra stad Kortrijk.
Dank aan het bestuur voor alle ideeën!
Dank aan het dagelijks bestuur voor het studiewerk


Vrijdag 19 oktober : Daguitstap met de trein naar Doornik
Afbeeldingsresultaat voor Doornik
Doornik is met haar 2000 jaar geschiedenis de oudste stad van Belgpë. De stad vindt haar oorsprong in de Romeinse Oudheid. De twee UNESCO monumenten, het oudste Belfort van België en de indrukwekkende kathedraal met vijf klokkentorens en de honderden geklasseerde gevels en kerken zijn getuigen van dit roemrijke verleden. Doornik koestert haar indrukwekkende kunstschatten en wil die graag met je delen.(klik op het kruisje         om de website te zien.)